Polityka prywatności

...

Polityka prywatności

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest ; Eremo s.c. Marek Świder, Robert Świder, 05-270 Marki, ul. 11-listopada 33.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach Regulaminu.

Dane osobowe ,otrzymaliśmy je od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi w sklepach; eremo-buty.pl, eremo.com.pl.

Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje w celu obsługi reklamacji na w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy)

kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych ,

realizacji umów oraz na potrzeby działań marketingowych ; eremo-buty.pl, eremo.com.pl, eremo s.c..

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane są przetwarzane i przechowywane przez cały czas gdy Klient ma aktywne Konto Klienta. Istnieje możliwość usunięcia Konta Klienta, w tym celu prosimy o kontakt z obsługą sklepów ; eremo-buty.pl, eremo.com.pl pod adresem; eremofirma@wp.pl
Klient ma prawo żądać od administratora, aby przekazał zebrane dane innemu administratorowi, wskazanemu przez Klienta.
Dane osobowe zgromadzone w Sklepie Internetowym mogą być także udostępnione:
-odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
-innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa.
Zakres przetwarzanych w Sklepie Internetowym danych obejmuje następujące dane osobowe Klientów:  imię i nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, adres do faktury.
Sprzedający zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Klientów, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie zaznaczając odpowiednią opcję podczas rejestracji akceptacja jest wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Klientom przysługuje prawo:
1)    dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w celu korzystania ze Sklepu Internetowego, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych w drodze komunikacji elektronicznej ze Sprzedającym, poprzez edycję danych konta, po zalogowaniu się na Konto.
2)    żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, w tym celu należy wysłać maila na adres eremofirma@wp.pl,
3)    sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w tym celu należy wysłać maila na adres; eremofirma@wp.pl
Po zakończeniu korzystania przez Klienta z Konta, w tym na skutek wypowiedzenia, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
1)    dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez Klienta Regulaminu oraz przepisów prawa,
2)    stwierdzenia, czy korzystanie przez Klienta z usług było zgodne z Regulaminem oraz przepisami prawa.

Pliki cookies
-Sprzedający wykorzystuje pliki cookies w celu między innymi umożliwienia logowania się do Konta, monitorowania ruchu Klienta na Stronie Sklepu Internetowego, opracowania statystyk korzystania ze Sklepu Internetowego.
-Witryny Sklepu Internetowego korzystają z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Szczegółowe cele, do którego Google Analytics wykorzystuje pliki cookies zostały opisane w odrębnym dokumencie dostępnym pod adresem http://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/key-terms/#toc-terms-cookie.
- Klient może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryn może okazać się niemożliwe.
Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego

rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia

Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia,

niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także

prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.