Reklamacje i zwroty

Wycofanie zamówienia

Złożone zamówienie możesz anulować wciągu 1 dnia od złożenia formularza, kontaktując się z nami pod numerem telefonu: 501 275 167 lub
e-mailem: eremofirma@wp.pl
UWAGA!!! Nie możemy anulować zamówienia, które zostało zrealizowane przez dokonanie wysyłki.
 

zwrot nowa regulacja

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

 

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej z Eremo, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [adres e-mail]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [adres].

 

Brak odstąpienia od umowy:

 

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach zakupuw internetowych nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

•          o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

•          w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

•          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

•          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

•          w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•          w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

•          w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

•          w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

•          w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

•          o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

•          zawartej w drodze aukcji publicznej;

•          o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

•          o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Zwrot

Ustawa z dnia 30 maja 2014. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta (Dz. U. nr 2014, poz 827) ) gwarantuje konsumentowi możliwość zwrotu towaru.

Z towaru zakupionego w sklepie internetowym EREMO można zrezygnować bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki, pod warunkiem że zwracany produkt nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony,          jest czysty, z oryginalnymi metkami, dowodem sprzedaży oraz w niezniszczonym (oklejone, pomazane, podarte, pocięte) oryginalnym pudełku.                                                  
W przeciwnym wypadku zastrzegamy sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu.
Do zwracanego towaru nabywca załącza uzupełniony danymi Formularz Zwrotu                                                                

FORMULARZ ZWROTU-----------------------------------------------------     

…………………………….

(miejscowość,data)

…………………………………

………………………………...

………………………….……..

(imię nazwisko, e-mail,adres Kupującego)

                                                             EREMO s.c. Marek Świder, Robert Świder
                                                                  UL.11 LISTOPADA 33,  05-270 MARKI
                                                             NIP: 1251455454,  REGON: 141044778
                                                            Tel: 501 275 167,502 380 840
                                                                  e-mail: eremofirma@wp.pl

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku O prawach konsumenta (Dz. U. nr 2014, poz 827) odstępuje od umowy sprzedaży zawartej w drodze zakupu w sklepie internetowym EREMO,

która dotyczyła…………………………………………………………….............................nr zamówienia ………………………w dniu…………………………

Zakupiony przedmiot zwracam w stanie niezmienionym tj.w oryginalnym opakowaniu, z metkami i bez śladów użytkowania, wraz z paragonem fiskalnym (lub podpisanym oryginałem faktury VAT)

Proszę o zwrot kwoty ……………… PLN (słownie:……………………………………………………………………………………….............................)

na rachunek bankowy o numerze:....................................................................

którego posiadaczem jest ………………………………….……………

zamieszkała / ły ………………………………………………………………………………

Podpis………………………..

 

Jeśli otrzymany przez Ciebie towar posiada wady techniczne,został uszkodzony podczas dostawy lub jest niezgodny z zamówieniem, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przesyłki, Odeślij go zwykłą przesyłką pocztową na nasz adres:
EREMO s.c. M. Świder, R. Świder, ul.11Listopada 33, 05-270 Marki
koszt odesłania towaru nie podlegają zwrotowi.


Prosta wymiana

Nieodpowiedni rozmiar możesz wymienić na towar w innym rozmiarze, ponosząc koszty przesyłki w obie strony. Prosimy o wcześniejsze ustalenie czy interesujący Cię rozmiar jest aktualnie dostępny. Jeżeli wymiana towaru nie będzie możliwa, np. z powodu wyczerpania zapasów, oferujemy inny, dostępny produkt lub zwracamy pieniądze – w zależności od decyzji klienta.


Uwaga!!! Wymianie podlegają tylko towary nie używane.
Wymieniany towar musi mieć wszelkie wszywki, metki, logo, itp. oraz być odesłany w oryginalnym opakowaniu.
Pamiętaj!!! wszystkie zakupione u nas towary możesz wymienić na inne, oferowane przez sklep internetowy EREMO.
Aby upewnić się, co do sposobu i możliwości wymiany, pytaj pod numerem telefonu: 501 275 167, 502 380 840 lub e-mail: eremofirma@wp.pl.
 

Reklamacje

Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru - paragon lub faktura VAT oraz zgłoszenie reklamacyjne. Zgłoszenie reklamacyjne (napisane odręcznie drukowanymi literami lub wydrukowany i wypełniony formularz reklamacyjny) powinno zawierać opis usterki, rozmiar reklamowanego obuwia, imię i nazwisko reklamującego, adres zwrotny oraz numer telefonu kontaktowego.
Rozpatrzenie reklamacji i poinformowanie klienta o sposobie i terminie jej załatwienia następuje najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru i zgłoszenia reklamacyjnego.
Reklamowane obuwie odsyłamy do producenta na nasz koszt. Reklamacje załatwiane są przez producenta w terminie 21 dni od daty otrzymania przesyłki.
W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany naprawiamy bez zbędnej zwłoki lub wymieniamy na nowy, wolny od wad. Jeżeli wymiana nie jest możliwa zwracamy wartość towaru na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

Uwaga!!! Nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.
Reklamowany towar powinien być czysty. W przeciwnym wypadku, zastrzegamy sobie prawo do odmówienia przyjęcia reklamacji.